Uwielbienie 24.09.2017

  1. Powitanie
  2. Pieśń:  Wszystko Mam W Tobie
  3. Pieśń:  
  4. Modlitwa / Świedectwa
  5. Pieśń:  Mój Jezu, Mój Zbawco
  6. Pieśń:
  7. Studium
  8. wspólnota